DIOCESE OF TAGUM ISSUES CIRCULAR VS. NORDECO PRIVATIZATION

Pag-ampo Alang sa NORDECO

“Alang sa atong electric cooperative, and NORDECO, nga taliwala sa mga hagit nga giatubang niini karon, magpadayon unta ang buhat sa tahas niini nga mao ang pagserbisyo ngadto sa mg miyembro-konsumante, industriya, mga patigayon dinhi sa atong probinsya, alang sa padayong kalambuan ug nga pagpatunhay niini ang kaangayan ug kaayohan lang sa kadaghanan nga nagatagad ilabi sa mga kaigsuonang kabus ug hinikawan sa atong katilingban. Mag-ampo kita.”

Circular Letter No. 016-2021 gikan sa Opisina sa Obispo Diocese of Tagum Disyembre 13, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s