SHFC: Top 5 Community Associations with High Collection Efficiency Rating (CER)

WATCH: Awarding of Top 5 Community Associations with High Collection Efficiency Rating (CER) Isang malaking pagpupugay para sa mga komunidad na nagpamalas ng dedikasyong makamit ang pinapangarap na sariling tahananan! Panoorin at alamin ang sikreto ng tagumpay ng Top 5 community associations mula sa NCR North, NCR South, NCR Central, Laguna, Cavite, at Rizal na ilan sa may pinakamataas na CER sa Mega Manila I at II.Kaagapay ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang nasabing awarding ay parte ng National Shelter Month na idinadaos sa buong buwan ng Oktubre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s