SHFC/DHSUD – HanapBahay: A Home for Keeps Webinar

LIVE: Third episode

HanapBahay: A Home for Keeps WebinarLIVE: Sa third episode ng ating HanapBahay webinar, alamin ang mga paraan at solusyong hatid ng iba’t-ibang key shelter agencies upang mabayaran ang hinuhulugan ninyong bahay.Pakinggan ang ating mga eksperto mula sa Pag-IBIG Fund (HDMF), National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation (NHMFC) at Social Housing Finance Corporation as they discuss A Home for Keeps: Save Your Home with Remedies Available to You!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s