FEATURE: Blaan ako at proud ako

Miss Fatima Kate Bisan for #MissEarthPhilippines2021

BLAAN, tribong ayaw ng karamihanBlaan, kung banggitin ng iba ay BilaanBlaan, mga blaan na halos kinamumuhian Blaan, tinuturing lamang na kahihiyan

“Ay Bilaan!” Ekpresyon kapag kayo ay nagulat”Daw Bilaan ka” kapag mayroong di kaaya-ayaIilan lamang yan sa mga diskriminasyong aming natatanggapIilan lamang yan, pero para samin napaka bigat READ MORE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s