social housing finance corporation

SHFC, CIS BAYAD CENTER sign deal on amortization payments

Upang mas mapadali ang pagbabayad ng monthly amortization ng mga partner-homeowners mula sa mga komunidad na nasa ilalim ng ahensya, pumasok sa isang kasunduan ang SHFC at CIS Bayad Center, Inc. noong Agosto 24. Abangan at manatiling nakatutok sa aming social media pages para sa official launch announcement.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s