social housing finance corporation

SHFC: Virtual Orientation on Community Mortgage Program (CMP) for Meycauayan Urban Poor Association

Bilang parte ng selebrasyon ng ika-33 anibersaryo ng Community Mortgage Program (CMP), isang CMP Orientation ang isinagawa ng Insurance and Community Enhancement Division para sa 17 kalalakihan at 52 kababaihan ng Meycauayan Urban Poor Association noong Agosto 09. Layon ng orientation na maipaliwanag mga serbisyo at proseso ng aplikasyon sa ilalim ng nasabing programang pabahay ng SHFC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s