SHFC: PHOTO EXHIBIT – Community Mortgage Program (CMP) 33rd Anniversary

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-33 anibersaryo ng Community Mortgage Program, inihahandog namin ang isang photo exhibit na naglalarawan ng serbisyong patuloy na pinagtitibay ng ahensya upang mailapit ang abot-kaya, ligtas, at disenteng tahanan lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ang photo exhibit ay may temang: “Hanep-bahay! Malusog at Maginhawang Pamumuhay, Tuluy-tuloy sa Sariling Bahay!”

LICK TO VIEW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s