social housing finance corporation

SHFC: P14.5 MILLION FOR BARESSA HOMEOWNERS

Bilang paunang hakbang sa paghatid ng pabahay para sa higit 200 pamilya mula sa Baressa Homeowners Association, Inc., iniabot ng SHFC sa landowner ang tseke na may kabuuang halagang P14.5 milyon para sa acquisition ng lupaing sakop ng nasabing proyekto. Ang seremonya ay pinamunuan nina SHFC Southeastern Mindanao Operations Vice President Lawrence Bañiso at Davao City Area Operations Manager Margo Babao noong Disyembre 31.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s