social housing finance corporation

SHFC : 12 homeowners get livelihood financial assistance under Financial Literacy Program

Tumanggap ng livelihood financial assistance mula sa SHFC ang labing-isang (11) babae at isang (1) lalaking kwalipikadong miyembro mula sa iba’t-ibang homeowners associations sa Regions 1, 3, 4-A, 5, 6, 11, at 12 noong Nobyembre 20 matapos sumailalim sa Financial Literacy Program. Layon ng programa na matulungang maiangat muli ang pamumuhay ng mga miyembro matapos ang pinagdaanang pandemya at kalamidad. #SHFC#KaagapayNgKomunidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s