social housing finance corporation

SHFC, Ivisan & Mambusao LGUs of Capiz meet on socialized housing programs

Mayad-ayad nga aga, Capiz! Isang pagpupulong ang isinagawa ng SHFC kasama ang mga Lokal na Pamahalaan ng Municipality of Ivisan at Mambusao upang mailahad ang bagong mga CMP Modalities na makakapaghatid ng abot-kaya at disenteng pabahay para sa mga Capiznon. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan nina SHFC Roxas Manager Elmerado Viernes, Ivisan Mayor Felipe Neri Yap, at Mambusan Mayor Leodegario Labao, Jr. sa Ivisan Municipal Hall noong Oktubre 23.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s