CABLING ARNOLFO

SHFC FEATURE: Webinar orientation for new mobilizers

Labinlimang bagong mobilizers mula General Santos City, Sarangani, at Pampanga ang sumailalim sa Community Mortgage Program mobilizers webinar series na pinangunahan ng Partner Relations Division mula Setyembre 28 hanggang Oktubre 01. Ang nasabing webinar series ay naglalayong makapag-abot ng kaalaman kung paano magiging epektibong kaagapay at gabay ng isang komunidad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s