CABLING ARNOLFO covid-19 HEADLINES social housing finance corporation

SHFC SURVEY: Livelihood Assistance for housing loan beneficiaries

shfc logoAng Social Housing Finance Corporation (SHFC) ay may programang LIVELIHOOD ASSISTANCE para sa mga kwalipikadong miyembro-benepisyaryo (o sa mga lubos na nangangailangan) ng Community Mortgage Program. Upang ganap na makatugon sa pangangailangan ng aming mga miyembro-benepisyaryo sa panahong ng pandemya (COVID-19), mahalaga sa aming makakalap ng mga datos upang pag-aralan kung paano makatutugon ang SHFC sa mga apektadong miyembro-benepisyaryo.

CLICK HERE upang  sagutin ang mga katanungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: