GOVERNOR ANTHONY “AGR” DEL ROSARIO: Ang PAGSERBISYO ug PAG-PANGALAGAD dili nanginahanglan ug posisyon

Buot nakong ipaabot ang akong dakong pagpasalamat sa tanan. Sa akong misis Councilor Aina INA Del Rosario, my father Former Governor Gov. Rodolfo P. Del Rosario Sr., my Mom, sa akong mga igsoon, mga staff ug sa atong mga volunteers sa inyong walay puas nga suporta ug kakugi nga gipakita labaw pa sa akoa. Sa akong mga supporters sa inyong pagsalig ug pagmahal kanako, daghang salamat kaninyo.

Sa tibuok Davao del Norte, ania lang ako, ania lang ang among pamilya nga andam mutabang kaninyo. Hinumdumi nga ang tanan nakong gibuhat isip Congressman ug isip Gobernador gibuhat nako alang sa katawhan sa Davao del Norte.

Ampingi ang inyong mga kaugalingon, ampingi ang Probinsya ug ampingi ang matag usa. Sa kanunay, Basta DavNor, the BEST!

agr babay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s