BRIGADA NEWS: TAMUGAN RIVER RESCUE

WATCH | Ang tibook istorya sa nahitabong kabayanihan nilang SCAA Juker Linao ug jeep drayber nga si Mark Anthony delos Reyes sa dihang ilang gi-rescue ang upat ka miyembro sa pamilyang Bungalan sa Tamugan River, Davao City human na trap sa dakong baha ilalom sa tulay.

view video

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s